ارائه روش ادغام تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک IHS-GA مبتنی بر مناطق بهبودیافته گیاهی
 بررسی و تحلیل روشهای آشکارسازی تغییرات مبتنی بر آنالیز شیءگرا در مدیریت و برنامه ریزی شهری
 آشکارسازی تغییرات تصاویر ماهوارهای چند زمانه با استفاده از ترکیب روشهای ماسک باینری و مقایسه پس از طبقهبندی
 لزوم پیاده سازی سیستم کاداستر سه بعدی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 کاداستر چهار بعدی
 استفاده از پهپاد در نقشه برداری
 چهره جدید کارتوگرافی
 مصاحبه مجله ی بین المللی GIM با پرفسور کریستین هایپکه
 مصاحبه مجله Geospatial World با ریاست کاداستر و نقشه برداری هلند
 آیا کارتوگرافی رقومی با ارزشتر از نقشه کشی غیررقومی است؟
 مصاحبه مجله ی بین المللی GIM با دنیل رابرگ
 پورتال مکانی فدرال روسیه دسترسی به اطلاعات کاداستری را ممکن ساخته
  ژئودزی مدرن : اتوموبیل فرمول 1 اطلاعات مکانی
 پنج مهارت مهم برای حرفه ای بودن در یک GIS موفق
  تصویر برداری سه بعدی از فضا
 داده های رقومی کارتوگرافی بعنوان یکی از اجزاء زیرساخت داده های مکانی
  مصاحبه مجله بین المللی GIM با Dana Tomlin
 به سوی کاداستر 2034 (قسمت دوم)
 به سوی کاداستر 2034 (قسمت اول)
 فراتر از کاداستر 2014
[2 3 ]   صفحه بعدی >>

مناسبت ها

پیوندها