نرم افزارها
به روزرسانی برنامه های کاداستر 980813http://178.252.171.32/Data/Sites/1/02_CadastreSoftwares/PROG_VASET_980813_10.8Mb.exe
به روز رسانی واسط میکرو استیشنhttp://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/970101.M8i_777Kb.exe
به روز رسانی برنامه Scan Manager ویرایش 980606 http://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/scan_manager_980606_891Kb.exe
برنامه کمکی محاسبه ضریب مقیاسhttp://178.252.171.32/Data/Sites/1/temp/UTM.exe
فایلهای گرافیکی تقسیمات کشوریhttp://178.252.171.32/Data/Sites/1/Other/TaghsimatKeshvari.zip
برنامه کمکی تغییر زونhttp://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/change_zone_930816_367Kb.zip
کد های وزارت کشور در برنامه واسطhttp://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/UPSERIES.CFG_940908_990Kb.exe
به روز رسانی برنامه های NET. ورژن 980210http://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/UPPARCEL_980210_2.87Mb.exe
به روز رسانی واسط اتوکدhttp://http://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/970203.CAD.zip
برنامه های اصلی: 970101http://178.252.171.32/Data/Sites/1/cadastre-program/Prog/970101_base%20program.exe
   مناسبت ها

پیوندها