شرکت نمایندگان سازمان ثبت در هجدهمین كنفرانس كارتوگرافي منطقه اي سازمان ملل متحددرآسياواقيانوسيه (UNRCC-AP) و انتخاب ریاست محترم سازمان ثبت به عنوان نایب رئیس گروه کاری سوم PCGIAP

                                 
هجدهمین كنفرانس منطقه اي سازمان ملل متحددرآسياواقيانوسيه (UNRCC-AP)درتاریخ 4 لغایت 7 آبانماه سال جاری در شهر بانکوک تایلند برگزارگردید. در این کنفرانس آقای دکتر سلیمانی معاون برنامه ریزی وتوسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اتفاق آقای مهندس جهانگرد مشاور عالی ریاست سازمان و آقای مهندس برنجکار مدیر امور تحقیقات وبرنامه ریزی کاداستر در این کنفرانس شرکت نمودند تا ضمن ارائه گزارش ایران، در خصوص کاندیداتوری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به عنوان نایب رئیسی گروه کاری سوم PCGIAP اقدام نمایند.
خلاصه فعالیتهای انجام گرفته در کنفرانس به شرح ذیل می باشد:
در روز نخست (26 اکتبر-4 آبان)مراسم افتتاحیه با حضور آقای"ویسن" معاون(UNRCC-AP) و آقای "چانگ" مدیر UNSD برگزار شد. سپس هیات رئیسه کنفرانس نیز برگزیده شده و سه کمیته نیز تشکیل گردید که عبارت بودند از:
کمیته 1 : سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و ژئودزی برای مدیریت بحران
کمیته2: زیرساختار اطلاعات مکانی و توانمند سازی دولت با اطلاعات مکانی
کمیته 3: جمع آوری، مدیریت و توزیع داده های زمین مرجع
سپس توسط آقای "گرگ اسکات" گزارش کمیته دائمی سیستمهای اطلاعات مکانی سازمان ملل-PCGIAP نیز قرائت گردید و در این گزارش ضمن اشاره به اجلاس بین المللی کاداستر که در تهران به میزبانی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برگزار گردید، دستاوردهای آن نیز نام برده شد. در ضمن پیشنهاد گردید تا این اجلاس بطور دائمی و سالانه در کشورهای عضو برای تبادل تجربیات و دیدگاهای بین المللی برگزار گردد.
کمیته PCGIAP مرکب از چهار کارگروه است که عبارتند از:
کارگروه شماره یک :ژئودزی منطقه ای
کارگروه شماره دو: اطلاعات زیر ساختی
کارگروه شماره سه : توانمندسازي دولت بااطلاعات مكاني که در سال 2000 میلادی بر طبق توافق نامه ای که در پانزدهمین کنفرانس کارتوگرافی منطقه ای سازمان ملل متحد UNRCC-AP که در کشور مالزی برگزار شد، با تصویب اکثریت، این کارگروه تاسیس گردید. تا قبل از سال 2006 این کارگروه با نام کار گروه کاداستر فعالیت می نمود که در سال 2006 طبق توافق نامه ای که در دوازدهمین نشست PCGIAP به همراه هفدهمین مجمع UNRCC-AP در بانکوک، پایتخت تایلند انجام شد، با توجه به اهمیت کاداستر در ایجاد زیرساختار داده های مکانی، عنوان این کارگروه از کاداستر به " توانمندسازيدولتبااطلاعاتمكاني " تغییر یافت.
کارگروه چهارم :تقویت سازمانی
در بعد ازظهر روز نخست مقالاتی در ارتباط با استفاده از اطلاعات مکانی و اهمیت کاداستر و مدیریت زمین در رابطه با تغییرات آب و هوا در هزاره سوم و نقش اطلاعات مکانی در خصوص کاهش خطر پذیری ناشی از تغییرات آب و هوائی و نیز توانمند سازی جوامع با اطلاعات مکانی به عنوان یک دورنمای جهانی در پاسخ به اهداف توسعه ای هزاره سوم و حقوق جامعه ارائه گردید.
در روز دوم(27 اکتبر-5 آبان) مقالاتی با عناوین مختلف ارائه گردیدند که به بحثهای مرتبط با نقش اطلاعات مکانی در کاهش بلایای طبیعی، سیستمهای اطلاعات جغرافیایی، مدیریت زمین و توانمند سازی دولت با اطلاعات مکانی و دستاورد برخی کشورها در این زمینه پرداخته شد. همچنین گزارش کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ارائه گردید و مقرر شد تا در سایت رسمی کنفرانس قرار گیرد. این گزارش هم اکنون با عنوان "IRAN CADASTREREPORT" در آدرس اینترنتی زیر قابل دسترس می باشد.
همچنین در بعد ازظهر این روز نیز گزارشاتی در ارتباط با دقت داده های زمین مرجع و مفاهیم حقوقی آن، ارائه خدمات اطلاعات مکانی از طریق WEB، زیر ساختار داده های مکان مرجع و اهمیت سیاست گذاری و قانون گذاری برای ایجاد زیر ساختار داده های مکانی ارائه گردید.
در مابین جلسات، هیات اعزامی سازمان ثبت سعی نمود تا با صاحب نظران از کشورهای مختلف که در کنفرانس حضور داشتند در خصوص نحوه تبادل اطلاعات علمی و فنی نیز، ارتباطات برقرار نماید.
در روز سوم(28 اکتبر-6 آبان) به مباحثی در ارتباط با تکنولوژیهای اطلاعات مکانی برای دسترسی به اهداف توسعه هزاره جدید، معرفی نرم افزار GLOBAL MAPPING به عنوان ابزاری جهت کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی در منطقه پرداخته شد و در بعد از ظهر همان روز گزارشی توسط کمیته های فنی ارائه گردید .
در روز چهارم(29 اکتبر-7 آبان) تصمیمات لازم در خصوص نوزدهمین کنفرانس (UNRCC-AP) گرفته شد ضمن آنکه با توجه به پایان یافتن دوره ریاست و معاونت گروههای کاری کمیته PCGIAP، انتخابات برای ریاست و معاونین هر گروه کاری انجام پذیرفت که با توجه به فعالیتهایی که در دو سال اخیر سازمان ثبت در ارتباط بااین کمیته داشته است، آقای دکتر تویسرکانی معاون محترم قوه قضائیه وریاست سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به عنوان یکی از دو معاون گروه کاری سوم که مهمترین گروه کاری کمیته می­باشد برگزیده شدند .
در بعد از ظهر روز چهارم قطعنامه کنفرانس صادر گردید و تقسم بندی وظایف گروهای کاری انجام گردید که وظایف گروه کاری سوم در خصوص مدیریت فعالیتهای کاداستر و مدیریت زمین منطقه آسیا و اقیانوسیه به شرح ذیل تعیین گردید:
-         ظرفیت سازی در مدیریت املاک و زیر ساخت کاداستر منطقه آسیا و اقیانوسیه
-         ظرفیت سازی در مدیریت بلایای طبیعی
-         دسترسی همزمان به اطلاعات به منظور ارزیابی حوادث در منطقه
-         همکاریPCGIAP با کشورهای عضو برای تفهیم و پی گیری یکپارچه سازی داده ها با مفهوم جامعه توانمند با اطلاعات مکانی
-         همکاری PCGIAP با سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد نظیرUNSDو سازمان های جهانی اطلاعات مکانی شامل ISCGM و GSDI و FIG و سایر سازمانهای بین المللی در خصوص یکپارچه سازی داده های مکانی و آماری
-         توانمند سازی دولت و جامعه با اطلاعات مکانی شامل کاداستر و نقشه های توپوگرافی
-         با عنایت به اثرات مثبتی که برگزاری سومین اجلاس بین المللی تحت عنوان "بازمهندسی کاداستر در جهت حمایت از دولت الکترونیک" در تهران داشته بود، مقرر گردید تا برگزاری اجلاس سالیانه در کشورهای عضو در خصوص سیستمهای مدیریت زمین همچنان تداوم داشته باشد. در قطعنامه اختتامیه سازمان ملل، بیانیه تهران در بکارگیری کاداستر و مدیریت زمین در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و دولت الکترونیک به عنوان یک راهبرد، مورد تأیید قرار گرفت.

 

 

نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre