14 موضوع زیرساخت اطلاعات مکانی اروپا (INSPIRE) برای اهداف توسعه پایدار 

1395/05/19
 به نقل از GIM 27 جولای 2016

14 موضوع زیرساخت اطلاعات مکانی اروپا (INSPIRE) برای اهداف توسعه پایدار

    

براساس مطالعه‌ای که توسط بخش مدیریت اطلاعات مکانی جهانی سازمان ملل متحد(UN-GIMM) انجام داده است، اروپا این مهم را دریافته است که دامنه داده های مکانی فراتر از تحلیل های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی است. تحقیق انجام شده توسط کمیته منطقه ای متخصصین نشان می دهد، اطلاعات در خصوص مکان همچنان نقش کلیدی در اجرای سیاست ها ایفا می کند. سیاستهایی که به حل طیف وسیعی از مشکلات در سطح منطقه ای، ملی و جهانی کمک می نماید.

این گزارش، که نخستین گزارش ارائه شده توسط این گروه کاری است، 14 موضوع INSPIRE را که می‌تواند اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد را پشتیبانی کند، شناسایی کرده و نیاز کاربر به چارچوب توانمند، هماهنگ و همگن داده های اصلی را برطرف می نماید.

به نقل از UN-GIMM ، اروپا یافته هایش را در جهت کمک به ایجاد یک مجموعه کامل از موضوعات داده های مکانی بنیادی در اختیار قرار می دهد تا موارد مورد نیاز جهت هماهنگی اطلاعات فرامرزی و فرا ملیتی تأمین شود.

داده های موضوعی

رئیس کمیته اجرایی اروپا، (Bengt Kjelsson) از سوئد اظهار داشت، بسیاری از اهداف توسعه پایدار (SDG ها) نیازمند اطلاعات جغرافیایی معتبر هستند تا بتوان به وسیله آنها، توسعه پایدار را اندازه گیری، نظارت و مدیریت کرد.

آقای بنگت کیلسون در ادامه گفت: داده های اصلی ممکن است به عنوان چارچوبی مورد استفاده قرار گیرد که داده‌های مکانی موضوعی و آماری غنی تر، با جزئیات بیشتر به آن تکیه کند. به نقل از بخش UN-GGIM ، اروپا بر این باور است که داده های اصلی می بایست برای استفاده های ملی و منطقه ای با بیشترین رزولوشن، یکبار ایجاد شود و سپس در صورت لزوم با جنرالیزه کردن یا تلفیق داده در اختیار کاربران بین المللی قرار گیرد.

بر اساس تحقیقی که بخش UN-GGIM انجام داده است، اروپا بر روی تعیین موضوعاتی متمرکز شده است که در INSPIRE برای این پردازش مفید می باشد و از مطالعه موردی کشورهای عضو استفاده کرده است. آنها همچنین در تعاریف داده های بنیادی استفاده شده توسط تعدادی از پروژه های سراسر دنیا به یک توافق اساسی دست یافته‌اند.

موضوعات INSPIRE

با توجه به این یافته ها، بخش UN-GGIM به این نتیجه رسید که 14 داده ی مرجع و موضوعی INSPIRE وجود دارد که به جهان کمک می کند تا مکانی بهتر باشد.

این 14 موضوع INSPIRE که به عنوان هسته اصلی اهداف توسعه پایدار شناخته شده عبارتند از:

·    موضوعات مدیریتی، که بستری برای یکپارچگی سایر داده ها، از جمله (1) واحدهای مدیریتی، (2)واحدهای آماری، (3)اسامی جغرافیایی، (4)نشانی ها، (5)قطعات کاداستری، (6)مدیریت ناحیه ای/منطقه ای/ قانونی و واحدهای گزارشی و (7)خدمات دولتی را مهیا می کند.

·    موضوعاتی که تشریح توپوگرافیکی یک قلمرو از جمله (8)ارتفاع، (9)پوشش زمینی، (10)کاربری زمین، (11)تصاویر ارتو، (12)ساختمان ها، (13)شبکه های حمل و نقل و (14)آبنگاری(هیدروگرافی) را ارائه می کند.

 

این گزارش در وبسایت www.un-ggim-europe.org در دسترس می باشد. نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2018 Cadastre