کشور آفریقای جنوبی در سال 2019، ماهواره ی خود را به فضا پرتاب خواهد کرد 

1394/01/22
 به نقل از مجله Geospatialworld - هفت آوریل 2015

کشور آفریقای جنوبی در سال 2019، ماهواره ی خود را به فضا پرتاب خواهد کرد

به نقل از سندیل مالینگا (Sandile Malinga)، مدیر اجرایی سازمان ملی فضایی افریقای جنوبی(Sansa)، این کشور جدید ترین ماهواره ی خود را در سال 2019 به فضا پرتاب خواهد کرد.

در حال حاضر، این کشور جهت کسب اطلاعات مربوط به کشور خود که مساحتی حدود 2/1 میلیون کیلومتر مربع دارد و همچنین اطلاعات مربوط به اقیانوس های مجاورش، به ماهواره های بین المللی متکی است. اتکا به ماهواره های خارجی بدین معنی است که کاربران داده های ماهواره ای این کشور، که حدوداً شامل 40 دپارتمان دولتی محلی و ملی را شامل می شود، بر اینکه چه تصاویری برای آنها ارسال و مکان تمرکز تصاویر و همچنین بر زمان دریافت تصاویر، هیچ کنترلی ندارند.

رئیس هیأت مدیره بخش مشاهدات زمینی، جین الوک (Jane Olwoch)، اظهار داشت، سازمان فضایی این کشور داده های ماهواره های Spot6 و Spot7 را خریداری می نماید. این داده ها توسط وزارت مسکن، کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و آمار افریقای جنوبی مورد استفاده و برای خرید آن حدود 35 میلیون رند صرف هزینه می شود.

اختصاص مبلغ 292 میلیون رند برای طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره ی EO-Sat1، نه تنها این کشور را جهت نظارت بر عوارض آبی، کشاورزی، جنگل های طبیعی و مناطق مسکونی توانمندتر می نماید بلکه به کل قاره افریقا کمک خواهد کرد. این ماهواره، بخشی از پیکره مدیریت منابع افریقا یعنی گروهی از کشورهای افریقایی که در نظر دارند شبکه ای از ماهواره ها را به فضا پرتاب کنند تشکیل می دهد. در سال 2009، چهار کشور افریقایی متشکل از افریقای جنوبی، نیجریه، الجزایر و کنیا، تمایل خود را به مشارکت در ساخت حداقل یک ماهواره از این شبکه ماهواره ای، نشان داده اند. این ماهواره بر مشاهده ی زمین و مدیریت منابع طبیعی متمرکز خواهد شد. در حال حاضر، کشور نیجریه دارای دو ماهواره است، که یکی از آنها بخشی از این پیکره می باشد.

برخلاف سایر کشورهای افریقایی؛ افریقای جنوبی ساخت ماهواره را تجربه کرده است. ماهواره ی سامباندیلاست (SumbandilaSat) که در سال 2009 به فضا پرتاب شد، ماهواره ای بود که جهت قرار گرفتن بر مدار نزدیک به سطح زمین، طراحی و 25 میلیون رند برای ساخت آن هزینه شد، اما پس از طی دو سال کار اجرایی، دچار مشکل فنی شد.نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre