نظرسنجی از خوانندگان مجله Geospatial World : "آیا سیستم GIS یک مهارت فنی اصلی است؟!" 

1394/01/23

به نقل از مجله Geospatialworld فوریه 2015

نظرسنجی از خوانندگان مجله Geospatial World : "آیا سیستم GIS یک مهارت فنی اصلی است؟!"

Description: C:\Documents and Settings\b.rahmanseresht\My Documents\My Pictures\Geospatial-World-Readers-Survey-2014-GIS-GPS-Remote-Sensing-LiDAR-Trends.png

سیستم GIS همچنان به عنوان کاربردی ترین فن آوری روز جهان، در رتبه اول و GNSS و سنجش از راه دور (Remote Sensing) با اندکی فاصله در رتبه دوم و سوم قرار دارند. دسترسی به داده های مکانی، که تا مدتی پیش هم، مورد توجه بوده، دیگر به عنوان یک مسئله مهم، در سراسر دنیا مطرح نیست و این امر به دلیل تولید و تکثیر حسگرها می باشد. کشورهای خاورمیانه و اروپا به لحاظ جهانی، در سطح قابل قبولی از نظر استفاده از داده‌های در دسترس، قرار دارند!

در ادامه می توانید نتیجه کامل نظرسنجی سالانه مجله Geospatial World (از خوانندگان این مجله)، که از ماه نوامبر 2014 لغایت ژانویه 2015 انجام شده ملاحظه فرمایید.

بخش های مهم نظرسنجی:

روند جهانی در استفاده از مهارت های مکانی

o       روند کاربرد منطقه ای فن آوری

·        افریقا روند کاربرد فن آوری

·        امریکا روند کاربرد فن آوری

·        آسیا اقیانوسیه روند کاربرد فن آوری

·        اروپا - روند کاربرد فن آوری

·        خاورمیانه - روند کاربرد فن آوری

جنبه های مربوط به داده ها نقطه نظر خوانندگان در خصوص:

o       دسترسی به داده ها

o       مفید بودن داده های موجود

o       چه متغیر هایی در انتخاب نرم افزار، تأثیر زیادی بر تصمیم گیری یک سازمان می گذارند؟

o       کاربران، جهت انتخاب سخت افزار چه عواملی را در نظر می گیرند؟

o       چالش های موجود در حوزه صنعت مکانی در استفاده بیشتر و توسعه کاربردها در این حوزه کدامند؟

نمونه  ها و متدولوژی

بیش از 650 خواننده مجله Geospatial World در این پژوهش برخط جهانی، که از ماه نوامبر 2014 لغایت ژانویه 2015 انجام شد، شرکت کردند. هدف از این پژوهش درک جامع از کاربرد فن آوری مکانی، در دسترس بودن داده های مکانی و قابل استفاده بودن آن، پویایی نرم افزار و سخت افزار و چالش هایی که کاربران در سراسر جهان با آن مواجه هستند، بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre