فراتر از کاداستر 2014 

1389/09/21

کاداستر چندمنظوره، کاداستر 2014، و زمینداری پایدار اساساً درک کاداستر و ماهیت آن را طی سی سال گذشته دستخوش تغییر کرده است. وابستگی بسیاری از این مفاهیم همچنان ادامه دارد. از آنجائیکه جهان همواره درحال تغییر است، علم کاداستر می بایست تغییرات احتمالی را پیش بینی کرده، آن را تسهیل نماید. نویسندگان این مقاله شش عنصر مربوط به نقش و طبیعت کاداستر آینده را بعنوان نقطه شروع گفتگوی آینده ارائه می دهند.

نویسندگان: روهان بنِت، محسن کلانتری، و عباس رجبی فرد،
دانشگاه ملبورن، استرالیا
ترجمه کامل مقالهنقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2018 Cadastre