سرانجام پس از 5 سال استاندارد مدل زمینداری تصویب شد 

1391/09/19
 به نقل از GIM – 6 نوامبر 2012
سرانجام پس از 5 سال استاندارد مدل زمینداری تصویب شد
مدل زمینداری (Land Administration Domain Model or LADM ) به عنوان استاندارد رسمی بین المللی ایزو، در نخستین روز ماه نوامبر 2012 به تصویب رسید. طرح این استاندارد نزدیک به پنج سال پیش توسط فدراسیون FIG ارائه شده بود این طرح، یک رویداد مهم در توسعه سیستم های زمینداری محسوب می شود.
 
در جهان، حدود 75% از ارتباطات مردم با زمین، مستندسازی نمی شود. این آمار حدود 5/4 بیلیون مورد را شامل می‌شود. افزایش جمعیت، منجر به منازعات ملکی، زمین خواری و نادیده گرفتن حقوق مردم محلی می شود. بنابر این جهان به سیستم های مناسب زمینداری و استانداردهای اطلاعات زمینی، نیاز مبرم دارد. در جهان پیشرفته، لزوم وجود استانداردها جهت تبادل اطلاعات، اثبات شده است، به طور مثال توسعه INSPIRE در اتحادیه اروپا نیازمند چنین استانداردی است. این استانداردها هم برای جمع آوری داده های اولیه و هم برای نگهداری و تبادل اطلاعات مورد نیاز می باشد.
تجربه نشان داده است که طراحی و تنظیم یک مدل زمینداری، کار آسانی نیست. در بسیاری از کشورها جهت تنظیم سیستم های زمینداری، کارشناس ماهر مدلسازی وجود ندارد. لازم به ذکر است که چنین سیستم هایی، حجم بالایی از داده ها را شامل می شوند.
مدل داده های زمینداری یک استاندارد مشترک برای زمینداری ملکی می باشد. این مدل، انگیزه ای برای توسعه برنامه های نرم افزاری فراهم می آورد تا سیستم های زمینداری که توسعه پایدار را پشتیبانی می‌کنند، اجرا شوند. مدل داده های زمینداری، اجزای وابسته به اطلاعات مبنای زمینداری (از جمله عوارض خشکی ها و دریا ها و المان های بالا و پایین سطح زمین) را پوشش می دهد.
این استاندارد یک مدل خلاصه شده ی مفهومی به همراه 4 بسته ارائه می نماید. این بسته ها مربوط هستند به:
1- ذینفعان (مردم و سازمان ها)
2- واحد های پایه اداری، حقوق، مسئولیتها و محدودیتها (حقوق مالکیت)
3- واحدهای مکانی (قطعه زمین ها و حدود حقوقی ساختمان ها و شبکه ی خدمات رفاهی)
4- منابع اطلاعات مکانی (نقشه برداری) و نمایش مکانی (هندسه و توپولوژی).
مدل داده های زمینداری، مجموعه اصطلاحات زمینداری را براساس سیستم بین المللی و سیستم های گوناگون کشورها که تا حد امکان ساده و از نظر کاربردی مفید می باشند، تعریف می نماید. این مجموعه، تشریح کاربردهای مختلف رسمی یا غیررسمی و رویه ی حوزه قضایی را امکان پذیر می کند. این استاندارد مبنایی برای سوابق ملی و منطقه ای است و تلفیق اطلاعات زمینداری را از منابع مختلف به یک روش منسجم ممکن می سازد.
مدل داده های زمینداری می تواند شکلهای مختلف مالکیت مانند انواع مالکیت رسمی و متعارف یا مالکیت غیررسمی یا شکایات مربوط به تداخل مالکیتها را با هم ادغام کند.
از گذشته نیز سازمان FAO، UN HABITAT و کشورهای متعدد دیگر لزوم وجود این مدل را تشخیص و ایجاد آن را مورد حمایت قرار داده بودند. توسعه نرم افزار های پایه ای مدلسازی داده های زمینداری، هم اکنون در برخی از نقاط آغاز شده است.
 بی تردید این استاندارد هیچ تداخلی با قوانین ملی زمینداری و مفاهیم قانونی کشورها ندارد. این مدل با رأی اعضاء شرکت کننده در ISO TC211 به تصویب رسیده است.
Source: FIG
Supplier: Federation Internatinale des Géomètres (FIG) 
 


نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre