خلاصه سازی اطلاعات جغرافیایی در دنیای غنی داده ها 

1394/01/16
 به نقل از مجله GIM مارس 2015
 

 

اسپرینگر (Springer) منتشر کرد: کتاب جدید "خلاصه سازی اطلاعات جغرافیایی در دنیای غنی داده ها"

 

 

Description: C:\Documents and Settings\b.rahmanseresht\My Documents\Abstracting Geographic Information in a Data Rich World.jpgپس از دو سال تلاش و همکاری و ویراستاری آقای دِرک بورگارت(Dirk Burghardt) و خانم سسیل داچن(Cecile Duchene) و آقای ویلیام مکانس(William Mackaness)  (مدیر فعلی و قدیمی کمیته ICA)، کتاب "خلاصه سازی اطلاعات جغرافیایی در دنیای غنی داده ها" منتشر شد. این کتاب بر نظریه‌های مهم، پیشرفت ها در متدولوژی و الگوریتم های تهیه ی خودکار نقشه ها، متمرکز شده است. کتاب مذکور شامل فصل هایی در خصوص مدلسازی فرآیند جنرالیزه، تلفیق و جنرالیزه کردن اطلاعات جغرافیایی داوطلبانه تهیه شده (VGI)، مدلسازی هستی شناسی که تلفیق داده ها را پشتیبانی می نماید و ایده های موردی، تهیه نقشه های روزمره (به طور مثال ارائه نقشه از طریق تلفن های همراه)، می‌باشد. این کتاب با بررسی بسیار از پژوهش های موردی، بالندگی این حوزه تحقیقاتی را تشریح می‌نماید و انعکاس آن را در همکاری رو به رشد تهیه خودکار نقشه در سیستم های تجاری توسط سازمان های نقشه برداری ملی، نشان می دهد. این کتاب همچنین ارتباط این تحقیق در بافت "بزرگ داده‌ها" (big data) و افزایش اهمیت محتوای جغرافیایی که کاربران تولید کرده اند، شرح می دهد.
جهت کسب اطلاعا ت بیشتر به وبسایت های ذیل مراجعه فرمایید:
 


نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre