تقویت قابلیت های ژئودزی ماهواره ای توسط نرم افزار مرجع آزاد جدید 

1396/04/27

تقویت قابلیت  های ژئودزی ماهواره ای توسط نرم افزار مرجع آزاد جدید
دانشمندان دانشکده علوم زمینی استرالیا نرم افزار جدیدی عرضه کرده اند که قابلیت پردازش مجموعه بزرگ داده های سنجش از دور ماهواره ای را بهبود خواهد داد. نرم افزار جدید پای ریت (PyRate) نرم افزار مرجع آزاد پایتون برای جمع آوری و تحلیل سری داده های جا به جایی اینسار InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) می باشد. InSAR یک روش غیرمخرب ژئودتیک است که تغییرات ارتفاع را نسبت به سطح زمین، با استفاده از تصویربرداری سنجش از دور ماهواره ای اندازه گیری می کند. این یک تکنیک کنترل بسیار دقیق ماهواره ای است که از دو یا بیش از دو تصویر با تکنیک رادار SAR از یک منطقه استفاده می کند تا الگوهای حرکت سطح در طی زمان را شناسایی کند. با کنترل حرکت سطح زمین، دانشمندان می توانند درک بهتری از چگونگی تغییر پوسته زمین در طی زمان، از جمله تغییرات ارتفاعی ناشی از زمین لرزه‌های بزرگ و فروپاشی بالقوه زمین به دلیل فعالیت های انسانی مانند استفاده از آب زیرزمینی و استخراج منابع داشته باشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://bit.ly/2slmR8y مراجعه فرمایید.نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2018 Cadastre