به سوی کاداستر 2034 : قسمت دوم 

1389/12/16

این مقاله بخش دوم به سوی کاداستر 2034 می باشد که بخش اول آن قبلا در این سایت گنجانده شده است.

این مقاله را از اینجا دریافت نمایید.نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre