اطلاعات ارتفاعی به نقشه های رقومی انگلستان افزوده شد 

1391/09/28
 به نقل از GIM – 19 نوامبر 2012
اطلاعات ارتفاعی به نقشه های رقومی انگلستان افزوده شد
شرکت Bluesky انگلستان، طی اقدامی در سطح ملی، اطلاعات ارتفاعی را به نقشه های رقومی نمایندگی Ordnance Survey افزود. این کار با استفاده از جزئیات مدلهای سه بعدی صورت گرفته و این شرکت مشخصات ارتفاعی را، به بیش از 35 میلیون ساختمان اضافه کرده است.
 
نقشه های اصلی (MasterMap) ارتفاعی جدید و نقشه های وکتوری ارتفاعی Ordnance Survey اکنون برای کشور انگلستان و ولز قابل دسترس می باشد. نقشه های اسکاتلند نیز اوایل سال 2013 در دسترس قرار خواهدگرفت.
این نقشه ها، راه حلی برای ارائه اطلاعات تفصیلی و ارتفاعی ساختمان ها در سطح ملی و منطقه ای است. کاربرد این نقشه ها عبارت است از: تحلیل گنجایش ساختمانها، برنامه ریزی، مدلسازی محیطی، مدیریت اموال، خط نشانه روی (Line Of Sight) و ارزیابی ریسک. این کاربرد ها برای مشتریانی همچون دولت محلی، سازمان های ارائه دهنده خدمات رفاهی(آب، برق،...)، بیمه ها، مخابرات، محیط زیست و خدمات اورژانسی مفید می باشد.
 


نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre