آشنایی با Mashup 

1390/02/06

به نقل از وب سایت Spatial Source
آشنایی با Mashup
نرم افزار های Mashup (گرفته شده از کلمه Mash به معنی در هم آمیختن) برنامه هایی web مبنا می باشند و هدف آنها استفاده از قابلیت منابع مختلف و تلفیق داده ها جهت ساخت پدیده ای جدید است. همانگونه که از نام آن مشخص است، سرعت آن زیاد و ساخت و کاربرد آن آسان می باشد.
به دلیل سهولت ایجاد این برنامه امکان ارتباط سریع میان اطلاعات مهم به وجود آمده است و این امر موجب شده تا افراد غیر متخصص مانند روزنامه نگاران یا مدیران ارشد نیز به نوعی با این برنامه سروکار پیدا کنند.
به طور مثال، سازمان انرژی استرالیا برنامه GIS خود را با داده های نقشه های Google جهت ایجاد ارتباط، و استفاده در جلسات توجیهی مدیریت ارشد، و همکاری مهندسی با یکدیگر ادغام کرده است.نقشه سایت | نمای قابل چاپ | © 2009 - 2019 Cadastre